การสั่งซื้อ สินค้า - บริการ

4 ขั้นตอน

การสั่งซื้อ สินค้า - บริการ

ท่าทราย กฤติเดชทรายเงิน มีความยินดีจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วทุกภาคของประเทศ ทางบริษัทได้แบ่งการจัดส่งเป็นภาคต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสำหรับลูกค้า

01.

โทรสอบถามค่าบริการ

ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า และบริการ สามารถโทรสอบถามค่าบริการได้

03.

แจ้งชำระเงิน

เมื่อชำระค่าบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งหลักฐานการโอนมาที่

04.

จัดส่งสินค้า

หลังจากทางบริษัทได้รับการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที

หมายเหตุ  ** หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อพร้อมโอนเงินเข้ามาแล้ว แต่ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดส่ง สินค้า และบริการนั้น ๆ ได้ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทำการคืนเงินที่ท่านโอนเข้ามา 100% เต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 3%